Nieuwkoop(CA.28.628 Inwoners),Een Gemeente In De Nederlandse Provincie Zuid-Holland,Besloot Haar参与者在Te Zetten Om beplay合法牌照Inwoners en in利益相关者Te Raadplegen过度风 - Zonne-Energie。

Het Probleem:een snel Veranderend klimaat

Nieuwkoop Hooort Bij De Regionale Energiestrateyie(Res)Regio Holland-Rijnland。Dat Betekent Dat De Gemeente,净艾尔斯德休息van de Regio,Tegen 1 Juli 2021 Een Regionale EnergiestrateTee(Res)AF Moet Hebben。在DIT计划中Moeten Regio的Schetsen Welke Inspanningen Ze Zulten leveren om Energie te Besparen en en een duurzamere Leefomge tecreśren。

Vanaf 2030 Moeten Gemeenten Bovendien Zelf Bijdragen Aan De Productie Van Schone Elektriciteit。Daar Kan de Stem Van de Inwoners Natuurlijk Niet在ontbreken。

霍伊德Energietransitie er在Nieuwkoop Gaat Uitzien,DAT是Een Zaak Van Ons Allemaal

- Projectleider Digitale Partinatie Alette Tangenberg Van de Gemeente Nieuwkoop

Deel Van de Oplossing:CollectiveLightientie

Zonnevelden en Windturbines Zulten Zulen Zhultelrol Spelen在De Energietransitie,Maar Ze Veranderen oOk Het Gelaat Van de Gemeente。en dus是het nodig om bij inwoners en利益相关者十个rade te gaan for welke gebieden kansen bieden om,bijvoorbeeld,tot zonnevelden omgevormd te worden。Ter Voorbereide Van Dit Cruciale Project Organiseerde de Gemeente Eyst艾恩网络研讨会,Waarin vragen over de res en het参与者uitgebreid beplay合法牌照werden besproken。ZO Kreeg Iedereen Meteen de Juiste Informatie Mee Om Een相关IDEE TE Formuleren en删去。

eens de bevraging pepuctifief van开始奋斗,werden互动,Gelaagde KansenkaartenOpporteld Waarop Inwoners HunIdeeënKondenVastpinnen。Met Kleurencodes Werd Aangegeven Hoe Geschikt de Verschillende Deelgebieden Zijn Voor De Plaatsing Van ZonnePanelen en / Windturbines。ZO WERD METEN EEN DUIDELICK KADERGECREëERDWAARBINNEN INWONERS Konden Meedenken。Bovendien Werd.tegelijk eenenquêtegelancedWaarin Inwoners Hun Voorkeuren en Randvoorwaarden Voor Wind-en Zonne-Energie Konden Verduidelijken。

Kansenkaart遇到了Ideeënvan Inwoners

结果:Een Partinatief AdviesRapport

在De Eerste Fase Verzamelde nieuwkoopzo'n 150ideeënop de Kansenkaarten。玛尔丽埃斯特600 inwoners vutden deEnquête。De Volgende Fase GeanalySeerd的Die Input Werd,Uitgediept en Verder Bespronking在线Bijeenkomsten.。每Dorpscluster Werden deIdeeënnnkansrijkegebieden onder de loep genomen。De Informatie,Vragen,Argumenten EN建议在Deze Sessies Werden Aangehaald,Zijn Gebruikt Om EenOriëntatiekaartOp Te Stellen。BIJ Wijze Van Terugkoppeling Plaatste Nieuwkoop Deze oOk Op Het平beplay合法牌照台。De Kaart Vormt Meteen OOk De Basit Voor Het Raadsvoorstel Res 1.0 Holland Rijnland。Tijdens de Behandeling Van Het Raadsvoorstel在De Gemeentraad Kunnen Inwoners en en antakewerser Verdere Fextback Geven。

Uniek:een verscheidenheid aan参与atiemethodes

Binnen Het Kader Van Het Res-Project Zette de Gemeente Nieuwkoopverschillende在om inwoners en en inferneren en tot postatie aan te zetten。een webinar,Ideeënverzamelen,在线讨论Bijeenkomsten,eenenquête... Alles Werd In de Strijd Geworpen Om Inwoners Van Nieuwkoop Opties Te Geven OM Hun Stem Te Laten Horen,Afhankelijk Van Hun Eigen Schema的En Motivatie OM TENEXEREN。DIT KOMT NIET INTEREN DE参与者TEINTGAAD TEN GOEDE,MAAR ZORGT沃尔斯州德国德国德国德国精确的ENSENSEN BESLINGVORING!

ontdek andere案件